ข่าวบริษัท

  • การเดินทางของบริษัทในปี 2564

    การเดินทางของบริษัทในปี 2564

    PetnessGo แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2021 และจะมีพนักงานมากกว่า 15 คนในแผนกขายฝ่ายขายดำเนินการได้ดีมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเราประสบความสำเร็จในด้านการขายที่ดีมากในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เราตัดสินใจเ...
    อ่านเพิ่มเติม